Eva Balgavá

- - = ++

Človeče, oprav sa!

Hombre, arréglalo!

Man, fix it!

Mann, Schau mal.

EQ => IQ

Amplified Emotions overshadow Intelligence.
Few people understand the double negative correctly at first.

If you want, you can.
If you don’t, you can’t.
If you can, you want.
If you can’t, you don’t want to.

If he wants, he can.
If he doesn’t want to, he can’t.
If he can, he wants to.
If he can’t, he doesn’t want to.

All these statements are valid at once, only they are mirrored.

Ha nem látom, nem tudom?

--

--

Náhrdelník zo zlata,
spadol mi on do blata.

Zablatený náhrdelník
nechcel by už vôbec nik.

Vyhodím ho z okna von
a ráno, nájdem ho pred domom.

Túto básničku mi publikovali na prvom stupni ZŠ v iskričkovom časopise. Počas dospievania som to logicky skrátila na:

A just nie!

Hoci tomu prvoplánovo rozumel každý, v dospelosti ma inšpiroval nenápadný, ale zato taktne nepretagovaný nápis na Novom moste:

Došla ryža.

Chirálne fermióny ma časom opäť posunuli ku zrozumiteľnej verzii:

Asymetrická rezonancia?

--

--

Eva Balgavá

Eva Balgavá

Ako posunúť čo viem? Asi správna otázka!